Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Stavevební práce

výroba zábradlí 

Zábradlí jeobklady schodišť masivním dřevem označení pro architektonický obklady korpusů schodišť prvek vyrobený z různých materiálů obklady kovových schodišť jehož účelem je vymezení určitého prostoru a ochrana člověka před pádem či vstupem do hlubiny nebo do jiného nebezpečného prostoru. Prvek bývá nejčastěji používán v interiérech a exteriérech budov (schodištní zábradlí),Odhady nemovitostí bez poplatků předem  jako součást dopravních a jiných staveb, dlažby k zabezpečení pracovních nebo vyhlídkových míst atd.


Stavební obklady úklidy jsou skládané obklady schodišť dřevem materiály, bytové jádra které slouží k překrytí stavebních konstrukcí z důvodů zednické práce funkčních nebo estetických. Lze je dělit na vnitřní a zateplování vnější, svislé a vodorovné, podle jejich umístění jsou kladeny nároky např. na jejich odolnost. Mohou být z různých rekonstrukce bytů domu materiálů, nejčastěji stavební práce jsou keramické, kamenné, dřevěné, skleněné nebo kovové, ale i kompozitní (např. cementotřískové).

Pro fasády obkládání stěn se používají rekonstrukce zpravidla obkladačky jinak též kachličky. Stěny (zejména vnější fasády) lze ale obkládat i cihlami. Pro obložení podlah se omítky používají dlaždice či dlaždičky, takový obklad se nazývá obklady dlažba.

Fasáda (z francouzského sadrokaróny face tvář, líc) neboli průčelí je malířské práce vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různýmiarchitektonickými prvky, například (římsou, pilastrem, lisénou)

V architektuře výroba samonosných schodišť bývá průčelí často obklady betonových schodišť nejvýznamnějším prvkem realizace interiérovýchzábradlí budovy z hlediska jejího designu, neboť celé stavbě udává tón. Mnohé fasády bourací práce mají historickou hodnotu a realizace interiérových schodišť  jsou památkově chráněné jako kulturní památky.

Rozlišujeme různé typy vyzdívky fasád